یک پنجره برای بهتر زیستن | مرضیه فاطمی

حس خوب زندگی با افزایش عزت نفس

هنر گفتگو و ارتباط موثر به سبک دیالوگ

کارگاه ارتباط موثر به سبک دیالوگ

420,000 تومان

چگونه از تقاوتها گذر کنیم و با گفتگو یکدیگر را بفهمیم؟ چگونه پیرامون خواسته ها، نیازها و ارزشهای خود گفتگو کنیم و به درک متقابل برسیم؟

مدرس: مرضیه فاطمی، مدیر و نویسنده وب سایت یک پنجره

مخاطب: برای آنها که خواهان یک ارتباط سازنده و بالنده هستند.

مدت زمان: 6 روز در طول 3 جلسه ی دو روزه

ویژگی: کارگاهی حضوری

توضیحات محصول

آیا شما هم از این مسائل به تنگ آمده اید؟

♦ آیا از اینکه نتوانید ارزشها و باورهای خود را به فرزندانتان منتفل کنید می ترسید؟

♦ آیا از اینکه بتوانید از خواسته ها و افکار متفاوت خود با پدر و مادرتان حرف بزنید و آنها را با خود همراه کنید مایوس شده اید؟

♦ آیا از اینکه با همسرتان نتوانید در مورد اختلاف نظرها و تفاوتهایی که دارید به یک درک مشترک برسید خسته شده اید؟

♦ آیا از اینکه هر گفتگویی به مشاجره ختم می شود و دست آخر به هیج نتیجه ای نمی رسد ناراحتید؟

♦ آیا به این نتیجه رسیده اید که اساسا گفتگو نکنید و از کسانی که شما را نمی فهمند فاصله بگیرید؟

♦ آیا از اینکه دیگران در مورد شما اشتباه قضاوت کنند می رنجید؟

♦ آیا نگرانید که اگر در جمع از ارزشها و باورهای خودتان بگویید طرد شوید و دوستانتان شما را دوست نداشته باشند؟

♦ آیا می ترسید که اگر در محل کار از حق و حقوق و خواسته های خود حرف بزنید اخراج شوید؟

♦ آیا می ترسید که در جمع دوستان، هم کلاسی ها، همکاران و اساتید حرف خود را بزنید و مورد تمسخر قرار بگیرید؟

 

اگر مهارتهای دیالوگ را در زندگی به کار ببندید

در ارتباطات خود از زندگی عاطفی گرفته تا زندگی حرفه ای موثرتر رفتار خواهید کرد

 

راه حل چیست؟

♦ آیا راه حل اینه که از زور، داد و بیداد و دیکتاتوری استفاده کنیم تا حرف خود را به دیگران بفهمیم؟

♦ آیا راه حل اینه که قید خواسته های خودمون رو بزنیم که مشاجره پیش نیاد و دیگران با ما قهر نکنند؟

♦ آیا راه حل اینه که از دیگران فاصله بگیریم و راه خودمان را برویم و آسته بریم آسته بیاییم که گربه شاخمون نزنه؟

♦ آیا راه میانبری نیست که نه سیخ بسوزه نه کباب؟

 

ما به شما یک راه میانبر را نشان می دهیم:

کارگاههای تقویت مهارت گفتگو و ارتباط موثر به سبک دیالوگ

 

راه میانبری برای اینکه نه سیخ بسوزد و نه کباب:

♦ کارگاههای دیالوگ ما را با خودمان روبرو می کند.

♦ آینه ای می شود که خودمان را ببینیم و در ارتباط با دیگران باز شناسیم.

♦ به ما کمک می کند که ده فرمان گفتگو و ارتباط موثر را در زندگی و ارتباط با انسانها به کار ببندیم.

♦ به ما کمک می کند نه از خود و خواسته هایمان بگذریم و نه دست به مشاجره و دعوا و دیکتاتوری بزنیم.

♦ به ما یک شاه کلید برای ارتباط ما خود ودیگران ارائه می کند.

 

دیالوگ فقط یک شیوه ی گفتگو نیست بلکه یک سبک زیستن است.

یک سبک ارتباط با خود، خدا، انسانها و طبیعت است .

 

 

شرکت در کارگاه دیالوگ چه مزیتی برای ما دارد؟

ما را به گونه ای پرورش می دهد که

♦ در عمیقترین و حساسترین روابط زندگیمان فاصله ها را برداریم

♦ درک متقابل و صمیمیت را جایگزین فاصله، قضاوت و دوری کنیم

♦ در مهمترین و تاثیرگذارترین ارتباطات خانوادگی ( پدر، مادر، همسر، فرزندان، خانواده ی همسر، خواهر و برادر ) تحول ایجاد کنیم

♦ روابط بهتر و متفاوتی در زندگی حرفه ای ( استاد، کارفرما، همکاران و دوستان) را تجربه کنیم

♦ راحت تر با دیگران ارتباط بگیریم.

♦ از تظاهر، ترس و عدم احساس امنیت در روابط رها شویم.

 

کارگاههای دیالوگ یک آموزش نیست

بلکه یک تربیت، یک پرورش و یک خودشکوفایی و خودسازی دوباره است.

 

 

شرکت در کارگاه دیالوگ چه مشکلی را از من حل می کند؟

♦ عدم درک متقابل با کسانی که برایمان عزیز هستند یا به دلایلی در زندگی ما نقش مهمی را ایفا می کنند برطرف می کند.

♦ فاصله را به نزدیکی، سردی را به صمیمیت و سکوت را به گفتگو تبدیل می کند

♦ رنحشها را به همدلی و کدورتها را به بخشش تبدیل می کند.

♦ یک طرفه به قاضی رفتن را به درک یکدیگر تبدیل می کند.

♦ تهردیدها را به فرصت و بحرانها را به نقطه عطفی در زندگی تبدیل می کند.

♦ کمک می کند در روابط کاری به نتایج بهتری برسیم

 

 

کارگاه دیالوگ چه چیزی به به زندگی من اضافه می کند؟

♦ یک زندگی جمعی و ارتباطی بهتر

♦ یک خیال آسوده تر و دعوای کمتر

♦ محبت، صمیمیت و عشق بیشتر

♦ گذر از مشکلات و رسیده به فرصتهایی که با گفتگو حاصل می شود.

 

در کارگاه دیالوگ ما اول تغییر می کنیم بعد می آموزیم!

اول کشف می کنیم بعد به نتیجه می رسیم

نه اینکه اموزش ببینیم و بعد فراموش کنیم!

 

 

کارگاه گفتگو به سبک دیالوگ چه تفاوتی با سایر کارگاهها دارد؟

تا کنون از خود پرسیده اید که:

◊ چرا به بسیاری از نکاتی که می آموزیم یا می دانیم عمل نمی کنیم و فقط اشتیاق به آموختن داریم؟
◊ چطور می توانیم به جای عطش دانستن به راهکاری عملیاتی رسید که اموخته ها مستقیما در عمل جاری شود؟

تمایزی که این کارگاه دارد این است که:

♦ هیچ خبری از سخنرانی نیست!

♦ هیچ خبری از اموزشهای کلیشه ای نیست!

♦ به جای افتادن در دام افزایش دانسته های مستقیما به تغییر رفتاری می رسیم!

♦ هیچ کس چیزی به ما نمی آموزد بلکه خودمان از طریق فعالیتها به کشف و خوداکتشافی می رسیم.

♦ پر از تنوع است: حرکات فیزیکی، فعالیتهای هنری ( نقاشی و قصه گویی) گفتگوهای جمعی و دو نفره و نهایتا فعالیتهای ذهنی

در این کارگاه هر فرد متناسب با شخصیت و زندگی خودش حاصلی بر میدارد

که می تواند با آن زندگی اش را تغییر دهد.

 

 

چرا آموزش کارگاهی؟ آیا نمی شود آن را به شکل دوره ی آموزشی یا سخنرانی ارائه کرد؟

آموزش کارگاهی آن هم به سبکی که در این کارگاه برگزار می شود مزایای زیر را به همراه دارد که هرگز در سایر شیوه های آموزشی نیست:

♦ ما را از افتادن در دام جمع آوری صرف اطلاعات ( بدون نتیجه عملی) نجات می دهد!

♦ به دلیل ماهیت فعالیتها هر دوی نیمکره ی راست و چپ را درگیر می کند و یادگیری عمیتقر می شود.

♦ با انجام فعالیتهای هنری، ادبی، ورزشی و انتزاعی کل جسم و روح و ذهن را در یادگیری دخیل می کنیم.

♦ با یادآوری خاطرات خاطرات، تجربیات، ارزشها و افکارمان ما هویت فرد را هم در فرایند یادگیری درگیر می کنیم.

♦ با فعالیتهای انتزاعی ما نه فقط ذهن هشیار ما بلکه ذهن نیمه هشیار را نیز در فرایند یادگیری دخیل می شود.

♦ با برگزاری سه دوره ی متوالی در طی زمان فرایند آموزش را آهسته و عمیق می کنیم.

♦ با تکرار شدن در طول زمان از هیجانات زودگذر عبور می کند و به زیرین ترین لایه های ما می رسد.

با کارگاههای دیالوگ ما در عمل تغییر می کنیم

نه اینکه صرفا مطلب بیاموزیم

 

 

مشخصات کارگاه گفتگو :

کارگاه مجموعا ۶ روز کامل است که در طول تابستان برگزار می شود.

دوره ی اول: ۵ شنبه و جمعه ۵ و ۶ مرداد ماه

دوره ی دوم: ۵شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ مرداد ماه

دوره ی سوم: ۵شنبه و جمعه ۱ و ۲ شهریور ماه

 

 

مبلغ سرمایه گذاری شما:

مبلغ شرکت در این کارگاه به ازای هر دوره ۱۴۰ هزار تومان است که به صورت مجزا قبل از هر دوره پرداخت می شود. هزینه ی این مبلغ کمتر از خرید یک مانتو است! اما با پرداخت آن می توانید ریشه ی بسیاری از مشکلات ارتباطی در زندگی خانوادگی و حرفه ای خود را حل کنید.

 

 

نمونه ای از کارگاه های قبلی دیالوگ

فعالیت ضربه

 

فعالیت زرافه و دوستانی که از خنده غش کرده اند

 

 

نظر صوتی یکی از دوستان شرکت کننده در کارگاه

 


سایر روشهای پرداخت

اگر علاقه مند به خرید آنلاین نیستید میتوانید هزینه را به یکی از کارتهای زیر واریز نمایید و جهت هماهنگی با شماره تلفن ۰۹۳۸۵۵۵۲۱۹۰ تماس حاصل نمایید تا محصول برای شما ارسال گردد.

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کارگاه ارتباط موثر به سبک دیالوگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ARE YOU READY? GET IT NOW!
ثبت نام رایگان کارگاه
کارگاه آشنایی با مهارتهای گفتگو و ارتباط موثر به سبک دیالوگ
برای هماهنگی های بعدی با شما تماس می گیریم
فایل صوتی بزرگترین اشتباه زنان در عشق و زندگی مشترک
کتاب 7 راز دلبسته کردن شوهر!
9 روز با 9 درس موفقیت!
خبرنامه رازهای همسرداری
دانلود رایگان کتاب مدیریت اهداف
ذهنت را برای موفقیت برنامه ریزی کن...
دوس داری به بهترین کسی که میخوای تبدیل بشی