یک پنجره برای بهتر زیستن

قوانین و مقررات

ضمن تشکر از انتخاب محصولات ما و سرمایه گذاری برای ارتقای زندگی خود موارد زیر را پیش از خرید مطالعه نمایید:

فایلهای آموزشی ارائه شده توسط مرضیه فاطمی در زمینه بهتر زیستن و مهارتهای زندگی حاصل مطالعه و تحقیق از کتابهای روز دنیا است. مرضیه فاطمی روانشناس نیست و ارشد مهندسی پزشکی دارد اما اهل مطالعه و تحقیق است و در تلاش برای حل چالشهای زندگی خود حاصل مطالعاتش را به محصولات اموزشی تبدیل کرده است. فایلهای اموزشی ارائه شده در این سایت در حقیقت کتابهای ویدیویی هستند که از مطالعه و تحقیق کتابهای منتشر شده در کشور و دارای تاییدیه ی وزارت ارشاد به دست امده اند و با قوانین جمهوری اسلامی مطابقت دارند.