یک پنجره برای بهتر زیستن

خانه

در چه حوزه ای میخواهید پیشرفت کنید

چگونه با افزایش عزت نفس، عشق موفقیت و خوشبختی را برای خود به ارمغان آوریم
اطلاعات بیشتر
رهایی از وابستگی، ترس از طرد شدن، بهبود روابط عاطفی، شغلی و خانوادگی
جزئیات بیشتر
جذب پول و ثروت، تصحیح باورهای غلط ، آشتی با پول و پولدارها، جذب پول و ثروت
جزئیات بیشتر

داستان شروع یک پنجره

۱۵ سال پیش یعنی زمانی که ۱۵ سال داشتم و درگیر رؤیاهای دور و دراز و تلاش برای پیشرفت بودم یک سؤال بزرگ در ذهن من نقش بست: چرا برخی موفق و برخی ناموفق عمل می‌کنند؟ چرا برخی درست و برخی نادرست تصمیم گرفته رفتار می‌کنند؟ در پاسخ به این پرسش بود که به خودم و ریشه‌ی افکار، احساسات و رفتارهایم بسیار می‌اندیشیدم، و به رشد شخصیتم، فراتر از دستاوردهای افتخارآمیز بیرونی می‌پرداختم. زمانی که اولین سال دانشجویی خود را می‌گذراندم، فراغت بیشتری برای مطالعه‌ی کتاب‌های خودیاری که پاسخ بسیاری پرسش‌های مرا داشت، یافتم. در آن زمان بسیار تشنه‌ بودم که دیگران را در دنیای شیرین مطالعاتم شریک کنم. از این رو...