یک پنجره برای بهتر زیستن
سی سالگی - دهه شصتی

سی سالگی و آرزوهای برباد رفته

دبیر تحریریه ی مجله ی راز از من خواستند مقاله ای پیرامون سی سالگی بنویسم. از آنجایی که خودم نیز…