یک پنجره برای بهتر زیستن
اباالفضل

دقایقی با حضرت اباالفضل العباس

امسال اربعین خدا توفیق داد برای اولین بار به زیارت ابا عبدلله و اقا اباالفضل العباس رفتم و تصمیم گرفتم…