یک پنجره برای بهتر زیستن

شایستگی با احساس شایسته بودن شروع می شود

احساس شایستگی

چقدر در کاری که انجام می دهید خوب هستید؟

آیا آزمونها یا ارزیابی های دوره ای یا ابزارهای دیگری برای بررسی عملکرد خود دارید؟

مطمئنا یک راه علمی برای نشان دادن اینکه شما چقدر خوب عمل میکنید و آیا باید خود را موفق قلمداد کنید وجود دارد.

اما حقیقت این است که مردمی که عملکرد خود را توانمند و موفق نمی دانند،

حتی اگر با نشانه های موفقیت هم روبرو شوند ذهنیت خود را تغییر نمی دهند.

بلکه در عوض، شک و تردیدی که نسبت به خود دارند موجب می شود شواهد موفقیت خود را بالعکس تعبیر و تفسیر کنند.

بنابراین صبر نکنید تا ارزیابی بعدی از موفقیتتان قضاوت شما را نسبت به عملکردتان تغییر دهد چون احساسات به حقایق وابسته نیستند!

در حقیقت ابتدا احساس شایستگی در انسان ایجاد می شود

بعد آن احساس در فرد شایستگی و موفقیت ایجاد می کند.

یک مثال از احساس شایستگی :

راس، یک هنرمند از اسپرینگفیلد در میسوری بود که رویای اجرا در برادوی را در سر می پروراند.

او راه خود را بسوی شهرت از یک گروه محلی مبتدی شروع کرد.

آزمایش او در حالی صورت می گرفت که او باید جلوی اساتید بزرگ و نیز سایر هم گروهی ها اجرا داشته باشد.

این تجربه که باید در حالی که تمام هم سالان او به تماشایش نشسته بودند توسط یک استاد ارزیابی شود، برای او ترستاک بود.

او میگفت “من خیلی ترسیده بودم احساس می کردم که از پشت کوه آمده ام و بی تجربه و ناکارامدم!”

گاهی او موفق می شد و گاهی نه.

اما راس توانست در بخشهای مختلف اجراهایی داشته باشد و از این تجربه موفق بیرون بیاید.

او می گوید:

من اکنون اعتماد به نفس بیشتری نسبت به تکنیکهای اجرای خودم دارم

به گونه ای که می توانم در حضور جمعیتهای زیاد اجرا داشته باشم.

راس، یک توضیح برای موفقیت سریع خود در حرفه ای شدن دارد:

من اعتماد به نفس داشتم.

اگر می خواهید موفق شوید باید حقیقتاً آن را بخواهید و باور داشته باشید

نتیجه:

اگر می خواهید که رویایتان تحقق یابد نمی توانید عقب بنشینید و امید داشته باشد که کسی از راه برسد و به شما کمک کند.

برای اکثر افرادی که مورد مطالعه قرار گرفتند،

اولین قدم به سمت ارتقای عملکرد شغلی آنها، هیچ ارتباطی با خود شغل نداشته است.

بلکه با بهبود احساس آنها نسبت به خودشان مرتبط بوده است.

در حقیقت، برای هشت نفر از هر ده نفر،

تصویری که از خود دارند بیش از خود کار، در پیشبرد و موفقیت عملکرد آنها موثر است.

نویسنده: دیوید نی ون

مترجم مرضیه فاطمی

دیدگاه‌ها (0)

*
*