یک پنجره برای بهتر زیستن

چرا هیچ همسری نمیتواند شما را خوشبخت کند؟

راز پنهان در پشت ازدواج ناموفق

راز پشت بسیاری از طلاق ها بعد از ازدواج

همه ی کسانی که طلاق گرفته اند روزی به این امید ازدواج کردند که کسی خوشبختی را به آنها هدیه کند، و وقتی دیدند خوشبخت نشدند نتیجه گرفتند که انتخابشان اشتباه بوده است! آنها طلاق گرفتند چون فکر میکردند خوشبختی هدیه ایست که باید از آسمان نازل شده و تقدیم آنها شود در حالی که خوشبختی چیزی است که باید ساخت.

مسئله انتخاب نادرست نیست! 

برخی فکر میکنند که موفقیت در ازدواج تنها در گرو انتخاب درست است. بنابراین وقتی ازدواجشان به مشکل برمیخورد اولین نتیجه ای که میگیرند این است که همسرشان را عوض کنند. در حالی که هر کجا بروند آسمان یک رنگ است. بسیاری از آنها در ازدواجهای دوم و حتی سومشان نیز همان الگوهای رفتاری را تکرار میکنند که در ازدواج اول. و به همان نتایجی میرسند که در ازدواج اول. چون آنها حقیقت مهمی را فراموش کرده اند اینکه این خودشان هستند که باید عوض شوند نه همسرشان.


این باور که برای خوشبختی به تنها چیزی که نیاز دارید همسر مناسب است را کنار بزنید.

احیای رابطه شما با همسرتان فقط نیازمند یک چیز است اینکه بر روی خود کار کنید.


مسئله خلاءهای درونی است!

ما بخشهایی از استعدادها، توانمندی ها و احساسات خود را در فرایند رشدمان سرکوب کرده ایم. ما خلاءهایی در وجود خود داریم که نیاز داریم آنها را پر کنیم. و فکر میکنیم کس دیگر میتواند آن را برای ما پر کند. کسی که به ما کمک کند برای لحظاتی احساس خاص بودن کنیم و از خلوت با خودمان فرار کنیم. از روبرو شدن با بخشهای منفی وجودمان فرار میکنیم. دوست داریم خاص باشیم و تلاش میکنیم که بخشهای منفی وجودمان را پنهان کنیم. ما از بخشهایی از وجود خودمان متنفریم و از روبرو شدن با آنها و پذیرفتنشان اجتناب میکنیم. ما از پیدا شدن هر فاصله خالی میترسیم و بنابراین آن را با کار و تلاش و هدفگذاری و مسافرت و تفریح و گردهمایی و امثال آن پر میکنیم تا با خودمان خلوت نکنیم.


بسیاری افراد در حالی مرتب این همسر و آن همسر عوض میکنند

که در حقیقت به دنبال خودشان میگردند.


ازدواج برای پرکردن خلاءهای درونی

ما بدون تماس به خویشتن واقعی مان مدام دنبال چیزی میگردیم. ما احساس میکنیم که چیزی در زندگیمان غایب است و در بیرون به دنبال آن می گردیم. بنابراین به دنبال نیمه گمشده مان میگردیم. به دنبال کسی که ما را کامل کند، ما را مجذوب خود کند، آرامش، تعادل و خوشبختی را به زندگی ما وارد کند. ما برای پر کردن این خلاءهایی که در درونمان احساس میکنیم ازدواج میکنیم. تا کسی وارد زندگی ما شود که به ما احساس خاص بودن بدهد و ما را سرشار از احساس عشق کند.

این ویژگی ها برخواسته از عزت نفس پایین است. پیشنهاد میکنم برای تقویت عزت نفس حتما مقاله  عزت نفس و کیفیت زندگی ما حکایت مرغ و تخم مرغ را مطالعه نمایید.

تظاهر، فرار از خویشتن 

وقتی کسی را پیدا میکنیم که فکر میکنیم برای ازدواج مناسب است تنها آن بخشهایی از وجودمان را نمایش میدهیم که پذیرفتی است. ما در فرایند رشد یاد گرفته ایم که چه چیزی خوب و جذاب است و چه چیزی منفی است بنابراین خوب میدانیم چه شخصیتی از خود بسازیم که جذاب باشد. اما این پنهان کاری ها و قایم باشک بازی ها تنها زمانی موثر است که با کسی صمیمی نشده ایم. صمیمیت تمام این نقشه ها را نقش بر آب میکند.

صمیمیت، راهی به سوی مواجهه با خود

هر چه به کسی نزدیکتر و صمیمیتر میشویم دیگر نمیتوانیم خیلی نقش بازی کنیم. صمیمیت خود واقعی ما را آشکار میکند. نقاط ضعف ما، عیوب ما، کاستی های ما، ترسهای ما، نیازهای ما، زخمهای شفا نیافته ی ما همه و همه در بستر شیرینی یک عشق آشکار میشود. هیچ چیز به اندازه یک رابطه صمیمانه اسرار کوچک و بی شرمانه ما را فاش نمیکند. هر چه بیشتر قلبمان را به روی دیگری باز میکنیم آسیب پذیر تر میشویم، خصایص پنهان ما بیشتر به سطح می آیند و حقیقت وجود ما بیشتر عیان میشود حتی به خودمان.


همسر ما آینه ای میشود که عیوب ما را به ما نشان میدهد.

همانهایی که از روبرو شدن با آنها اجتناب کرده بودیم.

همان ها که حتی برای فرار از آن ازدواج کرده بودیم.


نقطه تلخ ازدواج

و به همین ترتیب همسر ما نیز خاص بودنش را برای ما از دست میدهد. به همین ترتیب ما هم همینکه به همسرمان نزدیکتر میشویم به دنیای پشت آن همه عظمت و خاص بودنی که برایمان جذاب بود وارد میشویم. توخالی بودن برخی را می بینیم و حس میکنیم. اینجا برای برخی نقطه تلخ ازدواج و آغاز جدایی است. جایی که تصمیم میگیرند فرار کنند. از کاستی های خود و کاستی های همسرشان فرار کنند. فکر میکنند اگر همسرشان را تغییر دهند مشکلات حل میشود اگر اصلا جدا شوند و همسر دیگری جایگزین کنند مشکل حل میشود اگر از این زندگی بیرون بروند مشکل حل میشود. در حالی که مادامی که ما با صداقت و شجاعت با حقیقت آنچه هستیم و آنچه همسرمان هست روبرو نشویم مشکلی حل نمیشود.

فرار از صمیمیت، فرار از خویشتن 

وقتی شهامت روبرو شدن با خود حقیقیمان را نداریم، وقتی آنقدر صداقت نداریم که ابعاد منفی خود را ببینیم و بپذیریم از هر کسی که آنها را به ما نشان بدهد متنفر میشویم و حتی از صمیمیت پرهیز میکنیم. چون صمیمیت آینه ای میشود که ضعفهای ما را نمایش میدهد. همان حقایق تلخی که حتی دوست نداریم ببینیم چه رسد به اینکه بپذیریم و تصدیق کنیم. ما با ضعفها و عیب های خودمان میجنگیم اما نمیدانیم که با این کار در حقیقت با خودمان میجنگیم.

اینجاست که به نقش ریشه ای و کلیدی عزت نفس در بهبود زندگی مشترک پی می بریم. در حقیقت آنچه موجب می شود که از خویشتن خود فرار کنیم، از مواجهه با ضعفها و کاستی هایمان بترسیم نقص در عزت نفس است. با افزایش عزت نفس ما می آموزیم که خودپذیر تر باشیم. با افزایش عزت نفس کم کم یاد می گیریم با خودمان و در تنهایی خودمان نیز احساس عمیق خوشبختی و رضایت داشته باشیم. آن وقت است که می توانیم این خوشبختی درونی را با همسر خود به اشتراک بگذاریم.

در مقاله ی خودآگاهی زیربنای هوش معنوی و هوش هیجانی در رابطه با اهمیت خودآگاهی و راههایی ساده برای تقویت آن صحبت کرده ایم پیشنهاد میکنم حتما این مقاله را مطالعه نمایید.

فرار از واقعیت 

همانطور که در مقاله ی زندگی آگاهانه گفته ام خیلی وقتها ما انسانها برای فرار از روبرو شدن با واقعیت، آگاهی خود را قفل میکنیم. با استفاده از شیوه های مختلف خودمان را به بی خبری میزنیم. گاهی سرگرم شدن به کار و اشتغال و تلاش برای کسب موفقیت، گاهی سرگرم شدن در دوستی ها، دور همی ها، گردشها و تفریحات و یا اعتیاد به دارو و مواد مخدر، پر خوری، تلویزیون دیدن های بیش از حد و رفتارهایی از این قبیل . همه این رفتارها به مثابه یک اعتیاد است، اکسیری که مصرف میکنیم تا خود را به بی خبری بزنیم، تا مجبور نشویم چشمانمان را باز کنیم و حقیقت را ببینیم. همه ی این مواد و یا رفتارهای اعتیاد گونه را به این دلیل انتخاب میکنیم که در وجود خودمان احساس خلا و پوچی میکیم. و این اعتیادها قرار است این خلاءها را پر کنند. همسر ما نیز یکی از همین اکسیر ها یا مواد اعتیاد آور است. ما همسرمان را مثل ماده مخدر مصرف میکنیم تا خلاءهای درونی خود را پر کنیم. غافل از اینکه هر چیزی که از آگاهی و هشیاری خود طرد کرده ایم جای دیگری بیرون می زند.

در مقاله ی آگاهانه زیستن اولین رکن عزت نفس به تفصیل در مورد شیوه های فرار از آگاهی یا بالعکس افزایش آگاهانه زیستن و نقشی که در عزت نفس  ما دارد صحبت کرده ایم. پیشنهاد میکنم حتما این مقاله و تمرینی که برای تقویت هنر آگاهانه زیستن ارائه شده است را مطالعه نمایید.

هیچ همسری نمی تواند شما را خوشبخت کند

مهم نیست با چه کسی ازدواج میکنید، چون به هر حال سرانجام به خودتان می رسید. همسر شما تنها پس زمینه ای است که شما نیازهای برطرف نشده خودتان، قابلیت مهر ورزیدن خودتان، موانع و رنجش های خودتان، میزان سرزندگی خودتان، و از همه مهم تر شکاف درونی عمیق بین آرزوها و ترسهای خودتان را با آن می سنجید هیچ همسری نمیتواند شما را خوشبختی کند یا عزت نفس یا اعتماد به نفس شما را تضمین کند. پس با هر کسی که آشنا شوید درنهایت همیشه با خودتان دیدار میکنید.

پیشنهاد میکنم هرگز بسته آموزشی “زن موفق در زندگی مشترک” را که به بررسی رازهای ارتباط موفق با شوهر می پردازد از دست ندهید

آشتی با خویش، آشتی با همسر

ما اولین کاری که برای رسیدن به خوشبختی انجام میدهیم جستجوی فرد دیگر است نه جستجوی خویشن واقعی مان. بنابراین وقتی رابطه با او شکست خورد شخص دیگری را جستجو میکنیم. اما در حقیقت در پی همه ی این جستجو ها به دنبال خودمان میگردیم.

اگر یاد بگیریم که صداقت داشته باشیم و خودمان را بپذیریم خیلی از مشکلات حل میشوند. آنوقت میتوانیم کنار همین همسری که تا دیروز از او بیشترین شکایات را داشتیم بهترین زندگی را داشته باشیم. کافیست بدانیم پیش از آنکه با کس دیگری وحدت پیدا کنیم باید با خودمان به وحدت برسیم. وقتی شجاعت روبرو شدن با خودمان را پیدا کردیم، وقتی خودمان را با همه ی نقاط قوت و ضعفمان کامل پذیرفتیم، وقتی برای فرار از کاستی هایمان تیر اتهام را به سمت همسرمان پرت نکردیم میتوانیم همسرمان را هم تماما بپذیریم و با او آرامش و عشق را تجربه کنیم. و می توانم به جرات بگویم ریشه ی این وحدت با خود و وحدت با همسر افزایش عزت نفس است. افزایش عزت نفس یعنی رها شدن از خلاءهای درونی، یعنی احساس رضایت و ارزشمندی درونی و یعنی وحدت با خود.

نتیجه گیری 

بنابراین اگر می خواهیم در کنار همسرمان خوشبخت باشیم باید پیش از هر چیز در انزوای خودمان هم خوشبخت باشیم. برای این منظور باید عزت نفس خود را تقویت کنیم. احساس شیرین ارزشمندی، رضایت و خوشبختی را خودمان به قلبمان هدیه کنیم و بعد انوار آن احساس درونی را به زندگی مشترکمان بتابانیم.

نویسنده: مرضیه فاطمی

این مطالب بخشهایی از وبینار راز شکوفایی عشق در زندگی مشترک گرفته شده است. برای دانلود فیلم وبینار کلیک کنید: راز شکوفایی عشق

دیدگاه‌ها (0)

*
*