یک پنجره برای بهتر زیستن
اهداف و آرزوها - آرزوها

یک راه برای نرسیدن به هیچ آرزویی

چندی پیش دختر جوان ۱۹ ساله ای در مورد رسیدن به آرزوها و اهداف خود از من مشاوره گرفت و…
افراد موفق و تحقق سریع اهداف

افراد موفق و تحقق سریع اهداف

در سه مقاله گذشته به رازهای موفقیت افراد موفق پرداختیم در این مقاله به سه گام دیگر که شامل تخصص…
رسیدن به هدف

پیش به سوی تحقق سریع اهداف – بخش ۳

گام هفتم برای رسیدن به هدف: از نو شروع کنید صورت مساله شما اینست که فاصله میان جایی که هم…
پیش به سوی تحقق سریع اهداف

پیش به سوی تحقق سریع اهداف – بخش۲

در این مقاله به بخش دوم از تحقق اهداف که در ارتباط با احساس خوشبختی است می پردازیم. اگر بخش…
هدف, پیش به سوی تحقق سریع اهداف

پیش به سوی تحقق سریع اهداف – بخش۱

هدف غایی انسان چیست؟ ارسطو معتقد بود که هدف غایی همه انسان‌ها رسیدن به سعادت شخصی است و هر کاری…