یک پنجره برای بهتر زیستن
خلاقیت

خلاقیت از درون می جوشد

داشتن خلاقیت هر کسی می خواهد خلاقیت داشته باشد. به چیزهای جدید فکر کند، مشکلی را حل کند که هیچ…
عزت نفس پایین

نشانه های عزت نفس پایین در رفتار، زندگی و موفقیت ما

معمولا زیاد از عبارتهای اعتماد به نفس و عزت نفس پایین یا بالا می شنویم. گاهی احساس می کنیم اگر…
عقل و احساس

عقل در موفقیت تاثیرگذارتر است یا احساس؟

عقل و احساس، کدام در موفقیت تاثیرگذارتر است؟ جنگ بین عقل و احساس همیشه وجود داشته است. عده ای خواسته اند…