یک پنجره برای بهتر زیستن

آیا واقعاً تلاش زیاد عامل موفقیت است؟!

تلاش زیاد

مسئله این نیست که چقدر تلاش کنید

اینکه تلاش زیاد کنید و پاداش آن را خواهید گرفت. به نظر ساده می آید.

اما آیا این یادآور مطالعه کردن برای امتحانات نیست؟

برخی از بچه ها مرتب مطالعه می کنند اما ضعیف عمل می کنند.

در مقابل برخی هستند که به ندرت مطالعه می کنند اما نمرات عالی می گیرند.

شما می توانید کوشش بسیار زیاد اما ناکارامدی را صرف کنید و چیزی بدست نیاورید.

اما می توانید تلاش متوسط اما کارامدی را صرف کنید و پاداش بگیرید.

 

هدف از آنچه انجام می دهید این است که پیشرفت کنید نه اینکه فقط انرژی خودتان را صرف کنید.

یک مثال تجاری

شیرینی آشنباخیک، یک نانوایی اجدادی که در طول بیش از چهار دهه مشتریان وفادار خودش را داشت و سود آور بود.

در دهه ی ۱۹۹۰ مالک نانوایی تصمیمی گرفت با ارائه کردن اغذیه فروشی و ساندویچ و اجناس دیگر و نیز اضافه کردن شعباتی جهت خرده فروشی و عمده فروشی کار خود را توسعه دهد.

مالکان نانویی هرگز در زندگیشان تا این حد سخت کار نکرده بودند.

اما در عوض، آنها پول کمتری دریافت کردند و با خطر ورشکستگی نیز روبرو شدند، چون نتوانستند از پس وامهایی که برای توسعه گرفته بودند بر بیایند.

ایرل هیس، یک مجری کسب و کار بازنشسته، سرمایه ای برای جلوگیری از فروپاشی کسب و کار فراهم کرد و نهایتاً کل تشکیلات را خریداری نمود.

او منتقدانه به مسائل نگاه کرد و متوجه شد که نانوایی در کارهای ناکارامد و بدون بازده غرق شده است.

“آنها بیش از حد محصولات داشتند. ۹۰ درصد فروش فقط از ده درصد محصولات بدست می آمد.

و آنها داشتند انرژی زیادی را در تولید محصولات کم ارزش خرج می کردند”

هیس گفت که او وقتی فعالیت این کسب و کار را بررسی می کرد متوجه شد که آنها احتمالا نمیتوانستند سخت تر کار کنند اما می توانستند هوشمندانه تر کار کنند. ”

 

پیشنهاد میکنیم این مقاله را بخوانید: شایستگی با احساس شایسته بودن شروع می شود

 

آیا تلاش به خودی خود عامل موفقیت است؟

تلاش زیاد و سخت کارکردن تنها عاملی است که به طرز مبالغه آمیزی به نقش آن در ایجاد موفقیت اشاره شده است.

مردم در رتبه بندی عوامل موفقیت تلاش را مهمترین پیش بینی کننده موفقیت می دانند، در حالی که در حقیقت در بین سایر عوامل مهم نقش تلاش کمترین است.

کوشش به خودی خود یک پیش گویی کننده بسیار بد از نتایج است.

جرا که تلاش ناکارامد و با بازدهی پایین یک منبع فوق العاده ایجاد ناامیدی و دلسردی است.

منبعی که موجب میشود مردم اینطور نتیجه بگیرند که هرگز موفق نمیشند.

چون با وجود اینکه حداکثر تلاش خود را به کار بسته اند باز هم به نتیجه مطلوبشان دست نیافته اند.

نتیجه گیری:

تلاش صرف نه تنها در موفقیت نقش مثبت ندارد بلکه میتواند اثر معکوس داشته باشد

کوشش زیاد تنها عاملی است که به طرز اغراق آمیزی به نقش آن در موفقیت اشاره شده است.

مردم تلاش و کوشش را مهمترین عامل در پیش بینی موفقیت یک فرد می دانند،

در حالی که در بین سایر عوامل مهم نقش آن کمترین است.

 

در حقیقت آن به خودی خود یک عامل بسیار بد در پیش بینی موفقیت است.

چرا که اگر تلاش ما ناکارامد باشد می تواند یک منبع تولید کننده دلسردی و ناامیدی در افراد خواهد بود.

منبعی که باعث می شود مردم اینطور نتیجه بگیرند که هرگز موفق نخواهند شد.

چون با وجود اینکه حداکثر تلاش خود را به کار بسته اند باز هم به نتیجه مطلوبشان دست نیافته اند.

 

نویسنده: دیوید نی ون

مترجم: مرضیه فاطمی

دیدگاه‌ها (0)

*
*